Promilleadvokaten.no

For streng straff?

Velkommen!


Spesialist på promillesaker

Hos oss får du hjelp av advokater med grundig og oppdatert kunnskap om rettspraksis og lang erfaring som forsvarere i straffesaker. Advokat Fjeldstad har skrevet avhandling om straffutmåling i promillesaker og har rundt 100 saker i året

Kvalitetssikring

- av politiets arbeid

Vi ønsker å hjelpe alle som er mistenkt/siktet/tiltalt eller dømt for promillekjøring  (ruspåvirket) med en gjennomgang av saken for å forhindre at de går i retten med en påstand om straff fra politiet som er for streng.

Faste lave priser

- på mange av våre tjenester

Vi tilbyr lave faste priser på en rekke av våre tjenester. Du vet hva du må betale og unngår overraskende fakturaer i ettertid.

Får vi redusert boten eller inndragningstiden er beløpet raskt spart inn!


Landsdekkende

Vi har kontor i Oslo, men dekker hele landet og alle domstoler

Narkotika

Vi bistår i saker hvor man er påvirket av narkotika

Legemidler

Vi bistår i saker hvor man er påvirket av legemidler/sovemedisin etc.

Uaktsomt drap

Vi bistår alle som er mistenkt for uaktsomt drap i trafikken, med eller uten rus

Noen problemstillinger du må ta stilling til hvis du er under straffeforfølgning

For de fleste av våre kunder er det å bli mistenkt for promillekjøring noe de gjør én gang - og bare én.

Det er naturligvis bra det ikke er oftere, men har den ulempen at mange er totalt uten kunnskap om hvilke rettigheter man har som mistenkt/siktet/tiltalt, og politiets arbeidsmetoder, og står dermed i fare for å pådra seg mer straff enn "nødvendig".

Mange sier at "har de vært så dumme å kjøre i påvirket tilstand så får de ta den straffen de får".  Det er vi bare delvis enig i. Man skal ta sin straff, men det er ingen grunn til at du skal måtte sone i fengsel når naboen lengre opp i gaten slipper - for en helt sammenlignbar kjøretur.

Nedenfor har vi en liten oversikt over noen problemstillinger en mistenkt ofte må ta stilling til og noen tips

Promillekjøring på el-sparkesykkel - svært ulik rettspraksis

Straff for promillekjøring på el-sparkesykkel ble innført sommeren 2022. Promillegrensen er den samme som for bil.

Inntil nylig har det vært svært ulik rettspraksis for sammenlignbare tilfeller. Noen har blitt dømt til fengsel og til å betale en bot som tilsvarer 1,5 ganger inntekten, mens andre kun har fått en bot på kr. 15.000,-. Høyesterett har nå i 2023 kommet med avklaringer.

Ta kontakt med oss nå så du får riktig reaksjon!

Nyheter og kommentarer - Flere saker

Virkningene av

Alkohol

Les Folkehelseinstituttets (FHI) nyttige faktaark om alkohol og hvordan den virker på kroppen og våre evner til å oppfatte.

Les mer
Forbrenning av

alkohol

Hvordan tilbakeregner man promillegraden av alkohol i kroppen? (Link til Oslo Universitetssykehus)

Les mer

 

promillekalkulator

Uten ansvar viser vi til et eksempel på en promillekalkulator hvor man kan se forbrenningen av alkohol i kroppen i et gjennomsnittstilfelle. Din forbrenning er ikke lik kalkulatorens og promillegraden er kun en indikator.

Les mer