Inndragning på grunn av promillekjøring

Hvor lenge man må være uten førerkortet avhenger i stor grad av hvor høy promillen var og om man tidligere er dømt for promillekjøring

For mange er det utvilsomt inndragningen av førerkortet som svir mest i forbindelse med en dom for promillekjøring. Det er en fortvilet situasjon som ikke bare går utover den domfelte men ofte også hele familien. Det legges tunge byrder på samboer eller ektefelle som får jobben med transport av familien til skole og fritidsaktiviteter i lang tid fremover. Ikke få er avhengige av førerkort i jobben og risikerer å miste den også.

Likevel blir reglene fulgt ganske slavisk og det er vanskelig å unngå inndragning selv om du mister jobben. Du blir møtt med at desto sterkere behov du har for førerkortet desto sterkere grunn har du til å forsikre deg om at du ikke kjører i påvirket tilstand.

Blir man dømt er det vanskelig å unngå inndragning, men lengden av inndragningstiden kan vi i en del tilfeller hjelpe deg med å få redusert. Man bør ikke godta politiets forslag til inndragningstid uten å ha førhørt seg litt rundt.

Utgangspunktet for inndragningstiden er hvor høy promille du hadde da kjøringen fant sted og det er gitt retningslinjer til domstolene på inndragningstid. For eksempel sier disse at ved en promille over 0,5 til 0,8 skal førerkortet inndras mellom 12 til 18 måneder.

Med mindre det foreligger helt spesielle situasjoner er det følgelig vanskelig å få inndragningstiden under 12 måneder, men det er et visst spillerom mellom 12 til 18 måneder, og 6 måneder fra eller til kan utgjøre en stor forskjell for mange.

 

 

Lavpromille

Inndragningstid av førerretten ved påvirkning mellom 0,2 - 0,5 promille

 

 

Hovedregel 0,2 - 0,5

Det skal normalt ikke medføre tap av føreretten hvis promillen er mellom 0,2 og 0,5.

Unntak

Selv om promillen ligger mellom 0,2 og 0,5 kan føreren miste førerretten hvis den er på prøve eller det foreligger skjerpende omstendigheter.

Tapstid

Hvis du har førerretten på prøve og kjører med en promille mellom 0,2 og 0,5 skal inndragningstiden være på minst 6 måneder.

Tapstid

Hvis det foreligger skjerpende momenter (f.eks. dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, farlige forbikjøringer etc.) skal inndragningstiden være på minst 6 måneder.

 

 

 

0,5 - 1,2 promille

Inndragningstid av førerretten ved påvirkning mellom 0,5 - 1,2 promille

 

 

Hovedregel ved 0,5 - 1,2

Hovedregelen er en tapstid på 12 måneder til 24 måneder. (1-2 år).

0,5 - 0,8 promille

Blir du stanset i en ordinær rutinekontroll uten at det foreligger skjerpende omstendigheter skal inndragningen være fra 12 til 18 måneder.

0,8 - 0,9 promille

Blir du stanset i en ordinær rutinekontroll uten at det foreligger skjerpende omstendigheter skal inndragningen være fra 18 til 20 måneder.

0,9 - 1,1 promille

Blir du stanset i en ordinær rutinekontroll uten at det foreligger skjerpende omstendigheter skal inndragningen være fra 20 til 22 måneder.

 

 

1,1 - 1,2 promille

Blir du stanset i en ordinær rutinekontroll uten at det foreligger skjerpende omstendigheter skal inndragningen være fra 22 til 24 måneder.

UNNTAK: GJENTAKELSE

Inndragningstiden på 12 til 24 måneder gjelder kun hvis det er første dom for kjøring i påvirket tilstand. Er det 2. dom og det er kortere enn 5 år siden forrige dom blir det inndragning "for alltid". (Dvs. 5 år).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høypromille

Inndragningstid av førerretten ved påvirkning over 1,2 promille

 

 

Hovedregel

har du kjørt med en promille over 1,2 er minste inndragningstid 2 år.

Skjerpende omstendigheter

Har promillen vært veldig høy (over 2,0) og/eller det foreligger skjerpende omstendigheter, kan inndragningstiden settes opp til 5 år.

UNNTAK: GJENTAKELSE

Inndragningstiden på 2 år gjelder kun hvis det er første dom for kjøring i påvirket tilstand. Er det 2. dom og det er kortere enn 5 år siden forrige dom blir det inndragning "for alltid". (Dvs. 5 år).

UNNTAK: GJENTAKELSE

Inndragningstiden på 2 år gjelder kun hvis det er første dom for kjøring i påvirket tilstand. Er det 2. dom og det er lengere enn 5-10 år siden forrige dom blir det inndragning i 3 til 5 år.

 

 

 

 

Skal jeg samtykke i førerkortbeslag?

Politiet kan - dersom de mistenker deg for promillekjøring - inndra førerkortet inntil saken mot deg er endelig avgjort. Typisk at du er domfelt, frikjent eller saken mot deg er henlagt. Hvis du ikke samtykker i inndragningen av førerkortet må politiet innen 3 uker sende saken til retten.

Du vil da bli innkalt til en dommer som hører din versjon av saken og retten vurderer om vilkårene for å beholde førerkortet midlertidig er oppfylt. Om du skal samtykke eller ei må vurderes i forhold til muligheten du har for å få førerkortet tilbake før saken er endelig avgjort.

Er bevisene mot deg sterke, er sjansen liten for å få det tilbake. Motsatt er det mulig å få det tilbake dersom bevisene er svake.

Selv om bevisene er sterke er det muligheter for å få det tilbake dersom det vil være uforholdsmessig vanskelig for deg å være uten førerkortet inntil saken blir avgjort.

Er du mistenkt for promillekjøring med el-sparkesykkel bør du ikke samtykke i beslag uten videre. Du bør rådføre deg med advokat for det skal mer til før politiet kan beholde førerkortet.

Ta kontakt med oss for å undersøke hvordan dine muligheter for å få tilbake førerkortet er.

 

 

Uedruelighet

Politiet landet rundt ser ut å ha lagt opp til en praksis hvor de forsøker å inndra førerkortet til nesten alle som blir tatt for bruk av narkotika. Det er det ikke hjemmel for og hvis du er berørt bør du ta kontakt med advokat før du aksepterer en slik inndragning.

Det er hjemmel i loven for å inndra førerretten til personer som ikke har en edruelig vandel selv om vedkommende ikke er tatt for kjøring i beruset tilstand. Det er et forebyggende tiltak og ikke straff.

At politiet har denne muligheten er fornuftig, for av og til er det nødvendig å ta de værste sjåførene ut av trafikken. For andres sikkerhet. Men det kreves at man har en uedruelig vandel. Det får man ikke av å innta alkohol av og til. Hvis dét var tilstrekkelig ville store deler av den voksne norske befolkning vært uten førerkort.

Det må kunne påvises et konsum av en viss mengde og en viss hyppighet over en viss tid før førerretten kan inndras med denne begrunnelsen. Vi ser imidlertid at politiet forsøker å inndra førerretten bare en person innrømmer å ha brukt hasj ved noen anledninger. Det er ikke tilstrekkelig.

Har du fått brev fra politiet med forhåndsvarsel om inndragning av førerretten bør du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om det er grunnlag for en slik inndragning. Er det ikke lov hjelper vi deg å skrive brev til politiet i håp om å få forhindret inndragningen.