Fotlenke i stedet for fengsel

Teksten nedenfor er i det vesentlige hentet fra Kriminalomsorgens internettsider

Hvis du er idømt ubetinget fengselsstraff på fire måneder eller mindre, kan du søke om å få gjennomføre hele straffen hjemme med elektronisk kontroll. Det er en straffereaksjon som kan gis for kjøring i ruspåvirket tilstand. Målet er å motvirke ny ruspåvirket kjøring for å skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall ulykker.

 

Om fotlenken

– du skal ha den på deg hele tiden

– hvis du forsker å ta den av utløses alarmen

– den er vanntett slik at du kan dusje og bade

Noen vilkår for å ha fotlenke:

• Hvis du skal bo sammen med noen over 18 år må de samtykke til at du gjennomfører straff med elektronisk kontroll i boligen

• Når du gjennomfører straff med elektronisk kontroll må du være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen form for sysselsetting

• Du må godta at kriminalomsorgen kommer på uanmeldte kontrollbesøk, både hjemme og på arbeidsplassen

• Du må jevnlig møte hos kriminalomsorgen under straffegjennomføringen

• Du må være hjemme og kan bare forlate boligen etter avtale med kriminalomsorgen

• Du må være totalt avholdende når det gjelder alkohol og andre rusmidler

• Hvis du ikke overholder reglene for elektronisk kontroll kan du bli overført fengsel og må gjennomføre resten av straffen der

 

 

 

Samfunnsstraff i stedet for fengsel

Teksten nedenfor er i det vesentlige hentet fra Kriminalomsorgens internettsider

Den største delen av samfunnsstrafftimene brukes til samfunnsnyttig arbeid. Det kan være i frivillige organisasjoner, sosiale institusjoner, kirker, skoler og barnehager. På den måten har samfunnsstraffen i større grad enn fengsel et preg av å gjøre opp for seg, siden straffen brukes til noe som er nyttig for fellesskapet. Timetallet skal være på mellom 30 og 420 timer, mens gjennomføringstiden normalt ikke skal være mer enn et år. Innholdet kan også bestå av endringsprogrammer, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet.

Samfunnsstraff gis svært sjelden i promillesaker.