Påvirket av narkotika og/eller legemidler

Selv om vi kaller oss "Promilleadvokaten" bistår vi alle - uansett hvilket stoff man er mistenkt for å ha vært påvirket av.

Lovgivningen er også den samme. Det som er ulikt er at det kan være vanskeligere å fastslå hvor påvirket en person er når han/hun har inntatt f.eks. amfetamin. Er man påvirket av alkohol vil en blodprøve vise at man har en promille på f.eks. 0,63 og det er lett å konstatere at det er snakk om lavpromille og retten kan relativt lett fastsette riktig reaksjon.

Er det derimot i blodprøvene konstatert at sjåføren hadde noe amfetamin, litt THC og noen små rester av ett sovemiddel i blodet er det vanskeligere for dommerne - som ikke har medisinsk bakgrunn - å vite hvor høy påvirkningen var. Dette er ikke matematikk, så dommerne kan ikke bare legge sammen resultatene. Det må i et slikt tilfelle som oftest foretas en medisinsk sakkyndig vurdering hvor ikke bare de målte resultater vurderes, men det må også tas høyde for tilvening.


Grensene for stoff og legemidler

Straffbarhetsgrenser

Som nevnt i avsnittet over må det ofte foretas en konkret sakkyndig vurdering for å kunne fastslå om en person som er påvirket av narkotika og/eller legemidler har en ulovlig påvirkning i forhold til vegtrafikkloven.

Men for å forenkle har myndighetene innført straffbarhetsgrenser også for narkotika og legemidler. Det er gjort ved at man har satt grensene så høyt at nesten samtlige som har så høye verdier vil være påvirket i vegtrafikklovens forstand.

På denne måten vil det kun være et fåtall av de som blir mistenkt som krever en selvstendig og konkret sakkyndig vurdering.

Oversikt over noen stoffer - ved mobil eller du ønsker å se alle stoffer på listen - trykk her

Stoff Straffbarhetsgrense (µM fullblod) Grense tilsvarende 0,5 promille Grense tilsvarende 1,5 promille
Cannabis      
THC 0,004 0,010 0,030
       
Sentralstimulerende      
Amfetamin 0,300 - -
Kokain 0,080 - -