Inndragning av førerkortet ved promillekjøring

Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand påvirket tilsvarende en promille over 0,5 vil du også bli idømt tap av førerretten i minst 1 år.

Selv om dette for mange oppleves som den strengeste straffen er ikke inndragningen juridisk å betrakte som straff, men en forvaltningsmessig reaksjon.

Det ble tidligere inndratt som et forvaltningsvedtak av politiet som følge av en dom og det gjøres av hensyn til trafikksikkerheten. På grunn av forskjellig praksis i politidistriktene ble spørsmålet om inndragning av førerretten overført til domstolene. Retten behandler således inndragningen sammen med spørsmålet om straff og det sikrer en mer ensartet praksis. Vi ser likevel at det er ganske stor forskjell i en del saker, og da særlig i sakene hvor det har vært trafikkuhell/utforkjøringer og/eller høy promille. Ta derfor kontakt dersom du synes din inndragningstid er for lang.