Advokat Harald Fjeldstad


Klar for å hjelpe deg!

Advokat Fjeldstad har over 30 års erfaring med straffesaker relatert til promillekjøring

Han begynte som lensmannsbetjent i 1989 hvor han bl.a. etterforsket promillesaker, for deretter å bli politiadvokat hvor han ledet etterforskningen av sakene samt førte dem for domstolene. Siden 2010 har han vært forsvarer med promillesaker som spesialitet og satsningsområde.

Til sin juridiske embedseksamen forsket han på straffutmåling ved promillekjøring og skrev avhandlingen: "Promillerevisjonen av 1988: - intensjoner og virkelighet".

VÅRE MÅL


Vår målsetning er å ivareta din integritet i straffeprosessen og sikre et rettferdig og godt resultat

Årlig blir over 9000 førere anmeldt for promillekjøring, men antallet som ikke blir tatt er mye høyere. Promillekjøring dreper og skader og ingen ønsker å bli offer for en promillekjørers reduserte kjøreferdigheter.

Promilleadvokaten tar avstand fra kjøring i påvirket tilstand og ønsker av hensyn til alles sikkerhet at antall tilfeller reduseres. Vårt sterke engasjement går således ikke ut på å forsvare promillekjøring, men når kjøringen likevel har funnet sted er vår jobb å ta vare på din integritet og samtidig sikre at du får en rettferdig og korrekt behandling av politiet og i domstolen.

Vi vet at mange i politiet og i domstolene har faglig kompetanse på promillesaker. Men de har svært begrensede ressurser og tid og det gjøres daglig små og store feil. Dette er forståelig ut fra politiets situasjon, men bruddene på reglene skal ikke ramme den mistenkte. Beklageligvis skjer det for ofte. Enten ved at uskyldige blir dømt eller at skyldige får for streng straff.

Promilleadvokaten har derfor som mål å kunne hjelpe så mange mistenkte som mulig med en kvalitetssikring av saken til en fast lav pris. Dette inkluderer bl.a. en grundig vurdering av politiets forslag til straff i de saker hvor føreren har erkjent kjøringen og tar tilståelsesdom.

 

Arbeidserfaring - noen eksempler

Advokatbevilling

Advokat / Forsvarer

I tillegg til å jobbe med straffesaker og promillesaker jobber Fjeldstad med arv og skifte i Norge og Frankrike. Vi har også saker med fast eiendom og mangler på boliger med mer.

Politietaten

Lensmannsbetjent

Jobbet ved lensmannskontor rundt om i landet, bl.a. med etterforskning av promillesaker og med internasjonalt politisamarbeid i Politidirektoratet.

Påtalemyndigheten

Politiadvokat/inspektør

Ledet etterforskningen av straffesaker og representerte det offentlige i domstolene som aktor, herunder et stort antall promillesaker.

 

 

Forsvaret - militær påtalemyndighet

Krigsadvokat

Krigsadvokaten for Sør-Norge er bl.a. aktor i straffesaker etter den militære straffelov.

Hvem er våre kunder?

Vi bistår alle som er mistenkt, siktet, tiltalt eller domfelt for promillekjøring eller kjøring påvirket av narkotika/legemidler med bil/lastebil/MC/moped, båt og fly. Vi bistår også de som er mistenkt eller tiltalt for uaktsomt drap i trafikken enten de var påvirket eller ei.

Vi har kontor i Oslo, men bistår kunder over hele landet. I tilståelsessaker går alt via e-post og forskjellige portaler slik at det utgjør ingen forskjell om du bor i Vadsø eller Mandal.

I utgangspunktet må alle betale forsvarer selv, men vi hjelper deg med å søke om å få dekket bistanden i retten av domstolene. Ta kontakt med oss i dag for å undersøke om du kan få dekket saken!

Kontaktskjema midl. ute av drift

Send e-post post@promilleadvokaten.no

eller ring 415 000 33

Advokatfirmaet Fjeldstad

Adresse:

Pb. 3006 Elisenberg, 0209 Oslo
Besøksadresse: Eilert Sundts gt. 14, 0259 Oslo

Telefon:

+ 47 415 000 33
Tips

Advokatfirmaet Fjeldstad ©