Promilleprogram i stedet for fengsel

Teksten nedenfor er i det vesentlige hentet fra Kriminalomsorgens internettsider

Program mot ruspåvirket kjøring er et alternativ til ubetinget fengsel. Det er en straffereaksjon som kan gis for kjøring i ruspåvirket tilstand. Målet er å motvirke ny ruspå-virket kjøring for å skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall ulykker.

Målet er å motvirke ny ruspåvirket kjøring for å skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall ulykker.

 


Straffereaksjonen er for deg som:

– ellers ville blitt dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt ruspåvirket og

– har problemer med alkohol eller andre rusmidler, eller

– har et mindre omfattende rusmiddelproblem, men et problematisk forhold til bilkjøring og rusmidler.

Istedenfor å sone i fengsel gjennomføres straffen ved ditt lokale friomsorgskontor. Gjennomføringstiden varer som oftest i 10 måneder, og innebærer:

– Individuelle samtaler ca. hver 14. dag.

– Gruppesamlinger utgjør totalt mellom 20–30 timer, som gjennomføres i et tidsrom på to til tre måneder.

– Kartlegging av om du har et behandlingsbehov og dermed rett til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

 

Målet er at du skal:

– Forstå hva som øker din risiko for ruspåvirket kjøring.

– Bli mer motivert til å ta andre valg enn å kjøre ruspåvirket.

– Finne måter å hjelpe deg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring.

 

Brudd på vilkår eller ny kriminalitet vil kunne føre til at denne straffereaksjonen omgjøres til ubetinget fengsel.

Ta kontakt med oss i Promilleadvokaten.no for å finne ut om "Promilleprogram" kan være et alternativ for deg og om det er mulig å bli med på det i stedet for å sone i fengsel