Inndragning av førerkortet

Hvor lenge man må være uten førerkortet avhenger i stor grad av hvor høy promillen var og om man tidligere er dømt for promillekjøring

For mange er det utvilsomt inndragningen av førerkortet som svir mest i forbindelse med en dom for promillekjøring. Det er en fortvilet situasjon som ikke bare går utover den domfelte men ofte også hele familien. Det legges tunge byrder på samboer eller ektefelle som får jobben med transport av familien til skole og fritidsaktiviteter i lang tid fremover. Ikke få er avhengige av førerkort i jobben og risikerer å miste den også.