Andre soningsformer enn fengsel

Fengsel er den vanligste reaksjonsformen for de som blir dømt for kjøring i påvirket tilstand. Det betyr imidlertid ikke at alle disse fysisk soner straffen sin i et fengsel. I dag soner et stort antall med fotlenke og en god del soner ved å delta på et tvunget behandlingsprogram for de som har alkoholproblemer. Noen ytterst få soner samfunnsstraff.