Priser

Most
Popular

Gratis

0 kr


Domstolene betaler for advokatbistanden i noen saker

  •  
Les mer
Most
Popular

Fastpris

6.800,- + mva


Vi tar fastpris for en rekke av våre tjenester

Les mer
Most
Popular

Timepris

fra1.900,- + mva.


Timepris - basert på tiden som brukes i en sak som ikke dekkes av fastpris eller blir betalt av domstolene

Les mer

Alle som er tiltalt for en straffbar handling i Norge får betalt forsvarer av domstolene. Det er beklageligvis gjort unntak for promillekjøring og regelen er at alle må betale advokaten selv.

Det er imidlertid mulig å søke om å få dekket utgiftene til forsvarer. Tingretten kan da enten si nei, eller den sier at den dekker deler av utgiftene. Typisk at de dekker advokatens forberedelser og tiden i retten, men ikke reisekostnadene til rettslokalet.

Vi har lang erfaring med å søke om dekning av kostnadene og vil raskt kunne gi deg svar på om det er mulig å få dekket saken eller ikke.

Ta kontakt med oss i dag for å undersøke om domstolen vil dekke din sak!

Vi tilbyr fast pris for en grundig gjennomgang av alles promillesaker. Dette inkluderer bl.a. opprettelse av sak, utarbeidelse av utlånsbegjæring til politiet eller domstolen og ett (telefon)møte med kunden etter at vi har vurdert saken og forteller hvordan saken står og diskutere strategi for videre fremdrift.

Går saken som tilståelsesdom omfatter fastprisen også en gjennomgang og vurdering av politiets krav til straff.

Fastprisen er kr. 6.800,- + mva., men kan justeres i noen saker avhengig av økonomi og sakens kompleksitet.

 

Hvis saken ikke dekkes av domstolen, og det ikke er tilstrekkelig med den bistand som gis med fastpris, vil det bli beregnet salær etter medgått tid i saken - timepris

Det vil i disse tilfellene være vanskelig å forutse hvor lang tid saken vil ta, men med vår lange erfaring vil vi etter en gjennomgang av omstendighetene kunne anslå omtrentlig timeforbruk ganske bra. Hvis det er ønskelig med bistand i en rettsak vil antall vitner som skal føres være et moment for å anslå tidsbruken.

Vår timepris ligger mellom kr. 1.900,- + mva. til kr. 2.500,- + mva. Veldig mange promillesaker i tingretten er unnagjort på omtrent 2-4 timer. Med forberedelser er prisnivået for en hovedforhandling erfaringsmessig rundt kr. 10.000,- til 20.000,- + mva.

Vårt motto er at ingen skal bli overrasket av høye fakturaer fra oss.

 

 

Betal med Vipps!

I noen tilfeller er det ikke tid til å få overført penger til vår klientkonto før tjenesten skal leveres fra vår side. Du kan da sende oss penger via Vipps og du er garantert at våre tjenester utføres før du skal i retten eller avhør hos politiet.

 

Hvordan betale med Vipps?
1) Logg inn på Vipps appen
2) Gå til "Kjøp og betal" knappen
3) Skriv: "550945" eller "Promilleadvokaten" i søkefeltet og Promilleadvokaten.no kommer frem
4) Sett inn beløpet som du har fått melding om og overfør

 

 

:

 

 

Vårt Vippsnummer:   550945