Landsdekkende

Vi har kontor i Oslo, men bistår kunder over hele landet. I tilståelsessaker går alt via e-post og forskjellige portaler slik at det utgjør ingen forskjell om du bor i Vadsø eller Mandal. Blir det ordinær rettsak (hovedforhandling) kommer vi til den tingretten eller lagmannsretten hvor saken skal gå.

Vi har prosedert for veldig mange av landets domstoler. Nedenfor er en liste over de domstolene vi har ført saker for og de domstoler vi har hatt saker for hvor vår bistand har bestått av "støtteskriv". Det vil si et brev til domstolen hvor særlig de juridiske argumentene som støtter den siktedes sak fremkommer.

 

 

Hålogaland lagmannsretts krets (8)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv:

Frostating lagmannsretts krets (9)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv:

 

Gulating lagmannsretts krets (9)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv:

Agder lagmannsretts krets (11)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv:

 

 

Borgarting lagmannsretts krets (14)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv:

Eidsivating lagmannsretts krets (10)

Domstoler i kretsen vi har prosedert for i rettsaker eller ved støtteskriv: