Noen av våre saker

Vi gjør alltid vårt ytterste slik at vi kan melde tilbake til våre kunder at vi har lykkes med vårt oppdrag. Det er alltid hyggelig å ta den telefonen!

Vi ønsker imidlertid å understreke at vi ikke kan trylle og at vi i noen saker ikke kan gjøre annet enn å sikre at straffeprosessen går i henhold til våre rettigheter som borgere og at man ikke får strengere straff enn hva rettspraksis tilsier.

Her har vi satt inn noen saker som vi tror kan være av interesse for andre som er  mistenkt og som skal i retten eller ønsker å anken.

Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å legge ut resultatene i alle sakene vi er involverte i.